بازآفرینی شرایط شوک الکتریکی حیات آغازین در آزمایشگاه

دانشمندان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا شرایط "شوک" الکتریکی حیات آغازین بر روی زمین را شبیه‌سازی کردند.

بازآفرینی شرایط شوک الکتریکی حیات آغازین در آزمایشگاه

به گزارش سرویس علمی ایسنا، زمانی که نخستین حیات بر روی زمین پایه‌ریزی شد، زمین مکانی داغ و ناخوشایند و ترکیبی از مواد شیمیایی و صخره‌ها بود.

با این حال، در میان این ناخوشایندی، مولفه‌ای برای نخستین بار زنده شد و دانشمندان به تازگی تعدادی از شرایط اولیه را در آزمایشگاه برای بررسی چگونگی پایه‌ریزی حیات آغازین بر روی زمین بازخلق کرده‌اند.

آن‌ها باغ‌های شیمیایی احداث کرده‌اند که در واقع نسخه‌های تقلیدی ریزی از شرایط گرمابی بر روی بستر دریاست که حیات احتمالا در آنجا نشات گرفته است. این باغ‌های شیمیایی مانند همتایان دنیای واقعی‌شان، شبیه دودکش‌هایی هستند که از عمق دریا برخاسته‌اند.

محققان دریافتند تعامل مواد شیمیایی در آزمایشگاه (سولفید آهن و هیدروکسید آهن) برای تولید برق کافی بود. چهار مورد از این باغ‌ها زمانی که به هم متصل شدند، نیروی برق کافی برای نیرودهی لامپ حبابی را ارائه دادند.

این دودکش‌ها در بستر دریا می‌توانند مانند سیم‌های الکتریکی عمل می‌کنند و دانشمندان انرژی آن‌ها را آن طور که در جهان آغازین رخ داده، مهار کردند.

دانشمندان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا هم‌اکنون بر روی نجوم‌زیستی جهان‌های یخی کار می‌کنند. این محققان بر این باورند امکان یافتن حیات بر روی چنین سیاره‌هایی وجود دارد اما به منظور درک این نکته که کجا به دنبال حیات بگردند، آن‌ها باید اساس چگونگی ایجاد حیات بر روی زمین را درک کنند.

تیم علمی به دنبال منابع انرژی می‌گردد که ممکن است نخستین حیات را بر روی زمین به وجود آورده باشند.

منبع :