روش های درس خواندن رتبه های برتر دوم دبیرستان

روش های درس خواندن رتبه های برتر دوم دبیرستان در آزمون 26 آبان را مطالعه کنید .

روش های درس خواندن رتبه های برتر دوم دبیرستان

خليل زماني رتبه 1 دوم تجربي

1) روش مطالعه شما چطور بود؟ درس هر روز را همان روز مطالعه مي‌کنم. 70 يا80% درس را در کلاس متوجه  مي‌شوم و هم‌چنين مرور کلي بر درس دارم. درس فردا را به صورت تستي مطالعه مي‌کنم. براي آزمون‌هاي کانون از هفته قبل درس مي‌خوانم. يک هفته را به تستي و يک هفته را به تشريحي خواندن اختصاص مي‌دهم.

2) ميانگين زمان مطالعه شما در روز چه قدر است؟ در روزهايي که کمتر وقت داشته باشم 3 ساعت و در غير آن، 5 ساعت

3) آيا طبق برنامه آزمون درس مي‌خوانيد؟ اگر چنين است چه قدر بر پيشرفتتان تاثير داشته‌؟ بله؛ برنامه آزمون تاثير زيادي دارد و موجب جمع بندي مباحثم شد. اين که درس‌ها را 2 هفته يک بار مرور کنم باعث پيشرفتم مي‌شود.

 

سوفيا رجب لو رتبه 2 دوم تجربي

1) روش مطالعه شما چطور بود؟ روش خاص و مشخصي ندارم. اما برنامه ريزي خودم را دارم. از دوره ابتدايي از کانون برنامه‌ريزي را ياد گرفته‌ام حتي مقدار ساعات مطالعه را هم از کانون ياد گرفته ام. اما در کنار درس خواندن تفريحات خودم را دارم.

2) ميانگين زمان مطالعه شما در روز چه‌قدر است؟ در حدود 4 ساعت

3) آيا طبق برنامه آزمون درس مي‌خوانيد؟ اگر چنين است چه قدر بر پيشرفتتان تاثير داشته؟  100% برنامه آزمون تاثير دارد و با برنامه پيش مي‌روم فقط گاهي به بعضي برنامه‌ها مثل فروردين يا دي نمي‌رسم.

 

سپيده احمدي رتبه 3 دوم تجربي

1) روش مطالعه شما چطور بود؟ شايد صرفاً براي آزمون نخوانم. سر کلاس خوب گوش مي‌کنم و نکته برداري مي‌کنم. حتي براي آزمون‌هاي کلاس به صورت ريز نکات اصلي را مي‌خوانم. از کتاب‌هاي کانون هم براي تثبيت نکات استفاده مي‌کنم. کار در منزل را هم انجام مي‌دهم و شب‌هاي آزمون هم دوره مي‌کنم.

2) ميانگين زمان مطالعه در روز چه‌قدر است؟ 4 تا 5 ساعت

3) آيا طبق برنامه آزمون درس مي‌خوانيد؟ اگر چنين است چه قدر بر پيشرفتتان تاثير داشته؟ برنامه مدرسه جلوتر است. اين باعث مي‌شود مطالب تثبيت شوند و کاملاً بر آن مسلط گردم.

در کل آزمون‌هاي عمومي از اختصاصي از لحاظ کيفيت و سطح دشواري بهتر است و از بين دروس درس ديني از ساير دروس بهتر است.

 

هانيه بهمن رتبه 1 دوم رياضي

1) روش مطالعه شما چطور بود؟ درس ها را دقيق مي خوانم و نکته‌ها را بسيار دقيق مي‌خوانم. سر جلسه‌ي آزمون‌ هم نهايت دقت را دارم. سر کلاس هم درس را به دقت گوش مي‌دهم و ياد مي‌گيرم. در منزل هم تمرين مي‌کنم و وقتي مسلط شدم آبي مي‌زنم.

2) ميانگين زمان مطالعه در روز چه‌قدر است؟ 4 تا 5 ساعت

3) آيا برطبق برنامه آزمون درس مي خوانيد؟ اگر چنين است چه قدر بر پيشرفتتان تاثير داشته؟ در مدرسه در بعضي دروس جلوتريم و در بعضي دروس عقب تريم که خودمان را مي‌رسانيم و در دروسي که جلوتر از برنامه آزمون هستيم مرور مي‌کنم. خودم هم با توجه به برنامه آزمون هر بخش را قسمت بندي مي‌کنم و هر قسمت را مطالعه مي‌کنم. به لحاظ کيفيت هم دروس عمومي و هم دروس اختصاصي خوب هستند.

 

مهدي لطافتي رتبه 2 دوم رياضي

1) روش مطالعه شما چطور بود؟ همه‌ي درس‌ها را مي‌خوانم. اول کتاب را به دقت مي‌خوانم و بعد تست مي‌زنم. صرفاً حفظي نمي‌شود مطالعه کرد.

2) ميانگين زمان مطالعه در روز چه قدر است؟ در روز بين 4 تا 6 و يا 7 ساعت

3) آيا برطبق برنامه آزمون درس مي خوانيد؟ اگر چنين است چه قدر بر پيشرفتتان تاثير داشته؟ در مدرسه جلوتر از برنامه آزمون هستيم. قبل از آزمون مطالب را مي‌خوانم. برنامه آزمون هم تأثير زيادي دارد و باعث مرور مطالب مي‌شود و در کل خيلي خوب است و من به ترتيب مطالب را مي‌خوانم.

 

شقايق پروين نيا رتبه 3 دوم رياضي

1) روش مطالعه شما چطور بود؟ من اول کل کتاب‌ها را مطالعه مي‌کنم و بعد تست‌هاي آبي را مي‌زنم و بعد آزمون‌هاي سال‌هاي گذشته. تست هم مي‌زنم.

2) ميانگين زمان مطالعه در روز چه‌قدر است؟ 3 ساعت

3) آيا برطبق برنامه آزمون درس مي‌خوانيد؟ و در اين صورت چه قدر تاثير دارد بر پيشرفتتان؟ معمولاً در مدرسه از برنامه‌ي آزمون جلوتريم و برنامه‌ي آزمون را مرور مي‌کنم و خيلي تاثير دارد.

 

 

اين مصاحبه با برخي از دانش آموزان برتر آزمون 26 آبان صورت گرفته‌است.