نقشه‌های گوگل برای کودکان

اواخر سال گذشته گوگل اعلام کرد که برنامه‌هایی در سر دارد تا برخی از محبوب‌ترین محصولات خود را برای کودکان مناسب سازی کند.

نقشه‌های گوگل برای کودکان

اواخر سال گذشته گوگل اعلام کرد که برنامه‌هایی در سر دارد تا برخی از محبوب ترین محصولات خود را برای کودکان مناسب سازی کند.

به گزارش ایسنا به نقل از بیزینس اینسایدر، این شرکت اعلام کرد که می‌خواهد در سال 2015 محصولاتی نظیر یوتیوب و گوگل کروم را طوری بازطراحی کند که برای کودکان "جالب تر و ایمن تر" باشد.

اکنون گوگل ارائه محصولاتی همچون نقشه و گوگل ارت کودکان را به عنوان هدف بعدی خود ترسیم کرده است.

این شرکت از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده اما به نظر میرسد که محصولات جغرافیایی گوگل برای کودکان حاوی یک تجربه تعاملی تر و دارای تصاویر گرافیکی جالب باشد و در مدارس مورد استفاده قرار بگیرد.

گوگل در ماه فوریه اولین محصول جدید خود را موسوم به یوتیوب کودکان عرضه کرد و سوزان ووجیکی - مدیرعامل این سایت اخیرا درباره اش گفته است این سایت تماشای ویدئوهای خانوادگی را 80 درصد افزایش داده است.

از زمانیکه گوگل یوتیوب کودکان را عرضه کرده است تعدادی از گروههای حامی مصرف کنندگان و همچنین یک سناتور آمریکا شکایاتی را به کمیسیون بازرگانی فدرال و گوگل فرستاده و به این موضوع که یوتیوب هم محتوای کودکان و بزرگسالان را دارد اعتراض کرده ان

منبع :