نور شمع از چه فاصله‌ای قابل رویت است؟

دانشمندان دانشگاه تگزاس با کمک ستارگان دریافتند که نور شمع از چه فاصله‌ای قابل رویت است.

نور شمع از چه فاصله‌ای قابل رویت است؟

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، محققان با استفاده از یک دوربین دیجیتالی SBIG که برای مشاهده و محاسبه نور ستارگان استفاده می‌شود، آزمایش‌های خود را برای حل این مسئله انجام داده و دریافتند که چشم انسان می‌تواند نور شمع را از فاصله 2560 متری ببیند.

فیزیکدانان در این بررسی، ستاره Vega را برای مشاهده مورد آزمایش قرار داده و دریافتند هنگامی که شمع در فاصله 392 متری انسان است، نور آن با نور این ستاره برابر است.

منبع :