افزایش ابتلا به زخم معده با انعطاف‌پذیری در برابر فشار روانی

پژوهشگران در یک بررسی وسیع روی مردان سوئدی، به این نتیجه رسیده‌اند که انعطاف‌پذیری در برابر فشار روانی، با بالاتر رفتن خطر زخم معده همراه است.

افزایش ابتلا به زخم معده با انعطاف‌پذیری در برابر فشار روانی

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، چند دهه‌ ‌پیش، تصور می‌شد فشار روانی، خطر بیماری زخم ‌معده را افزایش می‌دهد. از آن زمان به بعد، علل دیگری را برای ایجاد این بیماری شناسایی کرده‌اند و در نتیجه نقش فشار روانی نامشخص شده است.

این پژوهش به بررسی 2259 مرد مبتلا به زخم معده پرداخته است. در مدلی تعدیل‌ شده برای کنترل‌کردن عوامل اجتماعی اقتصادی و خانوادگی در دوران کودکی و همچنین عملکرد‌های شناختی و سرعت رسوب گلبول‌های ‌قرمز، خطر زخم‌ معده با نمرات انعطاف‌پذیری در‌ برابر فشار روانی در زمان سنجش برای انجام خدمت نظام‌وظیفه، رابطه‌ای معکوس داشت.

نسبت‌های خطر تعدیل‌ شده برای مردان دارای انعطاف‌پذیری پایین و متوسط، در‌مقایسه با مردان دارای انعطاف‌پذیری بالا، به ‌ترتیب1.84 (با فاصله اطمینان 95 درصد، 1.61 و 2.10) و 1.23 (با فاصله اطمینان 95درصد، 1.09 - 1.38) بود.

منبع :