هوشمندسازی دبیرستان شاهد امام رضا (ع) در شهرستان هشتگرد

هوشمندسازی دبیرستان شاهد امام رضا (ع) در شهرستان هشتگرد

هوشمندسازی دبیرستان شاهد امام رضا (ع) در شهرستان هشتگرد

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان پسرانه شاهد امام رضا (ع) در شهرستان هشتگرد در استان البرز را هوشمندسازی نمود.

آقای معدندار، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 429 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم، تحت پوشش داشت.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه ویدئو پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 53/780/000 ریال (5 میلیون و 378 هزار تومان) می باشد که 43/000/000 ریال (4میلیون و 300 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/780/000 ریال (یک میلیون و 78 هزار تومان) توسط آقای نباتی ، نماینده بنیاد در شهرستان هشتگرد پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 326 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شاهد امام رضا (ع) در شهرستان هشتگرد