رتبه ۵۶ جهان برای پردیس فنی دانشگاه تهران در یک رتبه بندی جهان

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با کسب رتبه ۵۶ جهان در صدر دانشگاه‌های مهندسی ایران قرار گرفت.

رتبه ۵۶ جهان برای پردیس فنی دانشگاه تهران در یک رتبه بندی جهان

به گزارش خبرنگار  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان در گزارشی اخیر  رتبه بندی مؤسسه (Usnews Education) در بخش مهندسی، پردیس فنی دانشگاه تهران رتبه ۵۶ جهان و رتبه اول در بین دانشگاههای مهندسی ایران را کسب کرد و پس از آن دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۸، دومین دانشگاه دراین فهرست قرار گرفت.

در مجموع دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۰ جهان و دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه ۳۷۷، دو دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه‌بندی شناخته شدند.

منبع :