ویژه‌نامه‌ی جشن نخبگان کنکور 1394:آشنایی با رتبه‌های زیر 10

امسال هم دانش‌آموزان کانون درخشیدند. در این ویژه‌نامه با رتبه‌های یک‌رقمی کانون در کنکور 1394 آشنا می‌شوید.



امسال هم دانش‌آموزان کانون درخشیدند. در این ویژه‌نامه با رتبه‌های یک‌رقمی کانون در کنکور 1394 آشنا می‌شوید.





رتبه های یک رقمی کنکور 1394


فایل های ضمیمه