وقتی سردترین و داغ‌ترین نقاط زمین دیوار به دیوار هم می‌شوند

تجربه آب و هوای مختلف در یک لحظه و در یک جا. این امکان منحصربفردی است که توسط گروهی از محققان در یکی از فرودگاههای سوئد فراهم شده است.

وقتی سردترین و داغ‌ترین نقاط زمین دیوار به دیوار هم می‌شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، بدون شک بارها پیش آمده که بخواهیم در اوج سرمای زمستان، گرمای سوزان تابستان و بالعکس را تجربه کنیم. امکان چنین تجربه لذتبخشی در فرودگاه آرلاندای استکهلم سوئد فراهم شده است.

این پروژه که برای نخستین بار در جهان پیاده می شود،  Climate Portalنام دارد که در آن از سه اتاقک مجزا استفاده شده که هر یک دما و شرایط آب و هوایی خاص خود را دارند.

در واقع می توان گفت فردی که وارد هر یک از این اتاقک ها می شود خود را در محیطی با گرمای سوزان بیابان و یا سرمای سوزان مناطق کوهستانی و قطبی تصور می کند.

از سه عنوان «داغ»، «سرد» و «بزرگ» برای این سه اتاقک استفاده شده است. اتاقک داغ دسته کمی از بیابانهای سوزان زمین ندارد و اتاقک سرد نیز فرد را به یاد سوزناک ترین کوهستانهای پوشیده از یخ زمین می اندازد. همچنین اتاقک بزرگ تداعی کننده محیطی است که گویی فرد در یک شهر بزرگ قرار گرفته است.

مرکز کنترل این اتاقکها با چند سرویس آنلاین بررسی اوضاع آب و هوا در ارتباط است. داده هایی که از این طریق به دست می آید از طریق فناوری های مختلفی که در هر یک از این سه اتاقک تعبیه شده به وضعیت جوی خاصی تبدیل می شود.

در عین حال برای اینکه فرد بیش از پیش خود را در محیط سرد یا گرم مورد نظر احساس کند از تصاویر و صداهای متناسب با آن محیط نیز استفاده می شود.

منبع :