کشف عملکرد متفاوت ژنهای ایمنی در زنان و مردان

پژوهشگران دانشگاه استنفورد دریافتند زنان و مردان از سوییچ‌های متفاوتی برای فعال کردن ژن‌های سیستم ایمنی استفاده می‌کنند.

کشف عملکرد متفاوت ژنهای ایمنی در زنان و مردان

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه اصفهان و به نقل از پایگاه خبری دانشگاه استنفورد، محققان این پژوهش دریافتند احتمال بسیاری وجود دارد که ژن‌هایی که در بدن خاموش و روشن (فعال و غیرفعال) می‌شوند، با بروز بیماری‌های خود ایمن مرتبط باشند. برخی از ژن‌ها به طور بالقوه همیشه فعال هستند و این در حالی است که بعضی دیگر برای سال‌ها بلا استفاده باقی می‌مانند. بعضی از ژن‌ها نیز می‌توانند همواره در یک شخص فعال باشند و در شخص دیگر همواره غیرفعال، همچنین اقلیتی از ژن‌ها هستند که فعال و غیرفعال می‌شوند.

در این تحقیق، نمونه‌های خونی 12 شخص سالم برای اندازه‌گیری ژن‌های خاصی که فعال و غیرفعال می‌شوند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هفت درصد از ژن‌ها بر اساس الگوهای متفاوتی در هر شخصی فعال می‌شد و برای هر شخصی این الگوها مانند اثر انگشت خاص هر شخص با گذشت زمان ثابت بود.

اما بزرگترین پیش‌بینی کننده برای گرایش ژن برای فعال و غیرفعال بودن، جنسیت افراد بود که از همه عوامل دیگر نیز بسیارمهم تر عنوان شده است.

این پژوهش در مجله Cell Systems منتشر شده است.

منبع :