عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران

عکس‌های حضور رتبه‌های برتر کنکور 94 در دانشگاه تهران در ادامه ....14 مرداد 94 رتبه های تک رقمی کنکور 94 کانونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران حضور داشته و به همراه اولیای خود در جشن تجلیل از نخبگان شرکت کردند. عکس های رتبه های برتر در دانشگاه تهران را در ادامه مشاهده کنید. عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهرانعکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران


عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهرانعکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران