عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران

عکس‌های حضور رتبه‌های برتر کنکور 94 در دانشگاه تهران در ادامه ....

عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران

14 مرداد 94 رتبه های تک رقمی کنکور 94 کانونی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران حضور داشته و به همراه اولیای خود در جشن تجلیل از نخبگان شرکت کردند. عکس های رتبه های برتر در دانشگاه تهران را در ادامه مشاهده کنید. عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهرانعکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران


عکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهرانعکس: رتبه‌های برتر کنکور 94 در کنار سردر دانشگاه تهران