استخراج ترکیبات ضدمیکروبی از ضایعات انار و پرتقال

محققان سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی کشور موفق به استخراج ترکیبات ضد میکروبی از ضایعات انار و پرتقال برای تهیه افزودنی‌های خوراکی شدند.

استخراج ترکیبات ضدمیکروبی از ضایعات انار و پرتقال

مجید جوانمرد داخلی، رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: محققان این پژوهشکده موفق به استخراج ترکیبات ضد میکروبی از ضایعات میوه های انار و پرتقال شدند.

وی اضافه کرد: ضایعات کارخانجات تولید آبمیوه به عنوان غذای دام استفاده می شود و در این پژوهشکده موفق به استخراج ترکیبات ضد میکروبی از این ضایعات شدیم که بعد از خالص سازی علیه میکروب های موجود در گشتارگاه های مرغ استفاده شود.

رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران خاطرنشان کرد: استفاده از این ترکیبات در ظرف شستشوی گشتارگاه های مرغ موجب شد باکتری «ای کو لای» به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

جوانمرد داخلی تاکید کرد: استفاده ترکیبات ضد میکروبی از ضایعات میوه های انار و پرتقال موجب می شود تا مواد غذایی از جمله مرغ دیرتر فاسد شوند.

وی با بیان اینکه درحال حاضر برای ضدعفونی کردن مواد غذایی از قارچ کش های شیمیایی استفاده می کنند، گفت: اثرات سوء مواد شیمیایی اثبات شده است بنابراین می توان از ضایعات مواد کشاورزی برای تولید ضد میکروب ها استفاده کرد.

رئیس پژوهشکده کشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران تاکید کرد: افزودنی های ضد میکروبی طبیعی قابل استفاده در مواد آرایشی، بهداشتی و شوینده نیز هستند.

جوانمرد داخلی گفت: از این ضد میکروب های طبیعی برای میوه های انگور و توت فرنگی و پسته نیز استفاده شده و ایجاد کپک در این نوع میوه ها را تا ۵۰ درصد کاهش داده است.

وی خاطرنشان کرد: امکان حذف افزودنی ها از مواد غذایی وجود ندارد زیرا ماندگاری و سلامت مواد غذایی به خطر می افتد بنابراین می توان افزودنی های طبیعی را جایگزین افزودنی های شیمیایی کرد.منبع :