عکس دسته جمعی رتبه‌های زیر 10 کنکور 94 در جشن نخبگان

تمام رتبه‌های تک رقمی کنکور 94 در یک عکس
جشن تجلیل از رتبه های زیر 10 کنکور سراسری 94 چهارشنه 14 مرداد در ساختمان مرکزی بنیاد علمی آموزشی قلم چی و دانشگاه تهران برگزار شد.

 
عکس دسته جمعی رتبه‌های زیر 10 کنکور 94 در جشن نخبگان


عکس دسته جمعی رتبه‌های زیر 10 کنکور 94 در جشن نخبگان
عکس دسته جمعی رتبه‌های زیر 10 کنکور 94 در جشن نخبگان

عکس دسته جمعی رتبه‌های زیر 10 کنکور 94 در جشن نخبگان