آزمایش هوشیاری برای تشخیص بهوش آمدن بیمار در اتاق عمل

تحقیقات جدید محققان دانشکده پزشکی ویل کورنل در نیویورک حاکی از آن است که مغز بین حالت‌های پایدار و ناپایدار به منظور حفظ هوشیاری، تعادل ایجاد می‌کند

آزمایش هوشیاری برای تشخیص بهوش آمدن بیمار در اتاق عمل

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، تحقیقات گسترده‌ای که سال گذشته انجام شد، نشان داد که به طور متوسط در هر 19 هزار مورد، یک نفر در حین بیهوشی‌های عمومی به هوش می آید. همچنین ممکن است زمانی که از داروهای فلج‌کننده استفاده می‌شود، سطح هوشیاری فرد درک نشود.

اگرچه این موضوعات می‌توانند دستخوش تغییر قرار بگیرند زیرا شواهد متعددی وجود دارد که پایداری فعالیت مغز می‌تواند زمانی را که فرد دیگر تحت بیهوشی نیست، نشان داده و پزشکان را قادر به انجام عکس‌العمل ویژه در مقابل آن کند.

محققان برای ثبت فعالیت‌های مغزی چهار میمون که تحت دو نوع ماده بیهوشی رایج قرار گرفته بودند، از شبکه‌ای از الکترودهای فلزی استفاده کردند که مستقیما بر روی مغز قرار می‌گیرند. آن‌ها سپس با استفاده از مدلسازی رایانه‌ای مبتنی بر نظریه سیستم‌های دینامیک، پایدار بودن این فعالیت را آزمایش کردند.

بر اساس این نظریه، سیستم‌های پایدار با بازگشت به یک مرحله اولیه، جایی که سیستم های ناپایدار عملکردی کاملا نادرست دارند، می‌توانند به تغییرات پاسخ دهند. به نظر می‌رسد مغز میمون‌ها در زمان بیداری، مابین حالت پایداری و ناپایداری ریاضیاتی قرار دار. اما وقتی آن‌ها تسلیم داروی بیهوشی شدند، فعالیت مغز آنها پایداری بیشتری نشان می دهد.

پژوهشی که در ماه آوریل انجام شده بود، نشان داد که یک افزایش کوچک در پایداری که در آن فعالیت مغز برای چند صد میلی‌ثانیه ثابت باقی می‌ماند، برای درک هوشیارانه رویدادها لازم است. اما تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که اگر این زمان بیش از حد طولانی شود، فرد بیهوش خواهد شد.

در مقابل، مدلسازی نشان می‌دهد که پخش شدن بیش از اندازه سیگنال‌ها هم می‌تواند دلیلی برای از دست دادن هوشیاری باشد.

پزشکان در حال حاضر می توانند از روش هایی مانند الکتروانسفالوگرافی مغز (EEG) برای اطمینان از اینکه بیمار همچنان بیهوش است، استفاده کنند. اما سیگنال‌هایی که این سیستم‌های رصد فعالیت مغزی شناسایی می‌کنند، با عمق بیهوشی تغییر می‌کنند و حتی برای برخی داروهای مشخص کاربرد ندارند. برای مثال روش EEG، فعالیت مغزی کسی که با مسکن کتامین کاملا از هوش رفته را همانند فردی در بیداری کامل نشان میدهد.

محققان بر این باورند که در صورت ثبت و آزمایش پایداری فعالیت مغز در زمان واقعی، متخصصان بیهوشی قادر خواهند بود تا با دقت و صحت بیشتری میزان هوشیاری فرد بیهوش شده را ارزیابی کرده و حالت بیهوشی را برای مدت زمان مورد نیاز، حفظ کنند.

منبع :روابط طولی در مثلث از هندسه 2 يازدهم
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی