عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه

سازمان فضایی آمریکا ناسا تصاویر معدودی را از عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه کامل منتشر کرده است.

عبور ایستگاه فضایی بین المللی از مقابل ماه

به گزارش ایرنا از بی بی سی بیل اینگالز و جوئل کاسکی عکاسان ناسا، در زمان عبور ایستگاه فضایی از مقابل ماه، این عکس ها را از وودفورد در ویرجینیای آمریکا برداشتند.

به گفته آنها گرفتن این عکس ها کار دشواری نیست اما به زمان سنجی، برنامه ریزی، آمادگی و شناخت دقیق از امکانات و محدودیت های دوربین و یافتن محل مناسب برای عکسبرداری نیاز دارد.

ایستگاه فضایی بین المللی با سرعت 30 هزار کیلومتر از مقابل ماه عبور کرد، از این رو عکاسان برای عکسبرداری 82 صدم ثانیه بیشتر فرصت نداشتند. این ایستگاه که 400 کیلومتر بالاتر از سطح زمین در مدار قرار دارد، معمولا از ستارگان اطراف قابل تشخیص نیست اما اگر دیده شود مانند خط روشنی است که با سرعت زیاد حرکت می کند.ایستگاه فضایی بین المللی حدود 110 متر، به اندازه یک زمین فوتبال، طول دارد و بزرگترین شی ء ساخته بشر در فضاست، البته در مقابل ماه که 3475 کیلومتر قطر دارد مانند ذره ای به نظر می رسد. 

طبق این گزارش عبور ایستگاه فضایی از مقابل ماه چند روز بعد از وقوع ماه آبی رخ داد. ماه آبی پدیده ای است که ربطی به رنگ ماه ندارد و به ظهور دو قرص ماه کامل در یک ماه تقویمی گفته می شود که از عدم تطبیق تقویم شمسی و قمری ناشی می شود.

منبع :