300 رشته جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد می‌شود

300 رشته در هیأت‌های بورد علوم پزشکی تأیید و تعدادی از آنها در جلسه اخیر شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت بهداشت تصویب شد.

300 رشته جدید در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایجاد می‌شود

سیدمنصور رضوی دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت  افزود: محورهای نیازسنجی رشته های جدید از اسناد ملی بالادستی استخراج و مهمترین آنها شامل انطباق با اسناد بالادستی، کمک به خودکفایی و استقلال کشور، کمک به پاسخگویی دانشگاه به نیازهای سلامت، تضمین آینده علم و فناوری در کشور، کاهش بار بیماریها و مرگ ومیر در کشور و ارتقای شاخص های سلامت جسم و روان در کشور است.

وی گفت: تعداد 300 رشته توسط هیأت های بورد رشته های مربوطه اولویت بندی و تعدادی از آنها در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مصوب شد که بر اساس امکانات و امتیازات اقلیمی، علمی، تخصصی استان ها توسط قطب های آمایشی و دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا می شود.