سوال و پاسخ کنکور 93 هنرستان : مکانیک خودرو

سوالات و پاسخ کنکور مکانیک‌خودرو 93 را در برنامه‌ی مطالعاتی خود قرار دهید.بررسی کنکور 93 مکانیک خودرو در روزهای باقیمانده تا کنکور، می‌تواند برای هنرجویان این رشته مفید باشد.

فایل های ضمیمه