باد‌های کیهانی عامل اصلی شکل‌گیری ستاره‌ها و سیارات

ستاره شناسان منشا اصلی بادهای کیهانی را شناسایی کرده‌اند و معتقدند که تمام کهکشان‌ها از واکنش بادهای کیهانی بر روی محیط فضایی شکل می‌گیرند.

باد‌های کیهانی عامل اصلی شکل‌گیری ستاره‌ها و سیارات

به گزارش خبرنگار  حوزه فن‌آوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مدت زمان زیادی است که ستاره شناسان این اطلاعات را بدست آورده اند که بادهای قوی کیهانی می تواند گاهی اوقات از طریق کهکشان راه شیری بوزند.

این بادها مواد واسطه‌ای شکل دهنده ستاره‌ها را گسترش می‌دهند و یا باعث جلوگیری از شکل گیری ستاره‌های آینده می‌شوند. و در حال حاضر ستاره شناسان یک تصویر روشنی از اینکه چگونه این بادها تشکیل می‌شوند را بدست آورده‌اند.

تجزیه و تحلیلی که در دانشگاه ییل درباره رویداد مهمی که در کهکشان راه شیری رخ داده است، صورت گرفته که در مجله نجوم به چاپ رسیده است. 

به طور ویژه ستاره شناس دانشگاه ییل مسیری را که باد‌های کیهانی باعث فرسایش گاز و گرد و غبار در کرانه‌های کهکشان راه شیری می‌شوند را مطالعه کرده است. باد در کهکشان راه شیری از طریق حرکت چرخشی گازهای داغ در شبکه‌های فضایی به وجود می‌آید.

جفری کنی مجموعه ای از تشکیلات گردوغبار های پیچیده را در کرانه کهکشان پیدا کرده است، این بادها به نام بادهای کیهانی مسیر خود را از طریق کهکشان راه شیری می پیمایند.

از آنجایی که گاز‌ها مواد اولیه تشکیل دهنده ستاره ها هستند، حذف و جابجایی آن از ایجاد ستاره ها و سیارات جدید جلوگیری می کند.

بیشتر تحقیقات کنی روی تاثیر متقابل فیزیکی کهکشان راه شیری با محیط اطراف متمرکز هستند. 

این دانشمند می‌گوید: «میزان زیادی از تحولات کلان فضایی به دلیل واکنش ها رخ می دهند». 

همچنین او می گوید: «کهکشان ها با استفاده از برخورد و ادغام بادهای کیهانی شکل می گیرند». 

منبع :