نتیجه مثبت استرس

محققان در نتیجه پژوهش‌های اخیر خود دریافته‌اند که استرس می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.

نتیجه مثبت استرس

به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، تاکنون فرض می شد که استرس باعث کاهش عزت نفس انسان می شود. اما پژوهش های اخیر نشان داد که استرس می تواند تأثیر مثبت نیز داشته باشد و اعتماد به نفس شخص را افزایش بدهد. 

بنا براین گزارش، اگر شخص به دیدن دنیای اطراف در رنگ های خاکستری کشش دارد و آن را مانند محیط خصومت آمیز تلقی می کند استرس باعث تعمیق این وضعیت می شود. اما استرس بر افرادی که مثبت فکر می کنند تأثیر کاملا متفاوتی دارد: آنها فعال تر می شوند و اطمینان آنها به قدرت و توانایی اشان افزایش می یابد.

 متخصصان اعلام می دارند که بر اساس اینگونه مطالعات استرس شخص دیگر پیامد شکست نیست، بلکه دلیل بروز آنهاست. بدین ترتیب پزشکان می توانند روش های کاراتری برای مبارزه با استرس طراحی کنند

منبع :