مهارت‌های فرزند پروری قسمت دوم "توجه کردن"

مهارت توجه کردن به فرزندان ...

مهارت‌های فرزند پروری قسمت دوم "توجه کردن"

مهارت توجه کردن

مقدمه:

توجه کردن یک مهارت مهم و کلیدی در تربیت کودک است ولازم است که هر والدی روش صحیح توجه کردن به کودک را یاد بگیرد اگر بتوان این مهارت را به خوبی در مورد کودکان به کار گرفت باعث افزایش اعتماد به نفس و احساس کفایت درآنها می شود.

اکثر ما فکر می کنیم که توجه لازم را به کودکمان داریم اما بارها از فرزندمان شنیده ایم که شما هیچ توجهی به من ندارید و از این بابت از ما گله مند هستند معمولا شنیدن این حرف ما را نگران و متعجب می سازد بنابراین روشی که به کار برده ایم نتوانسته است علاقه و توجه ما را به کودک انتقال دهد.

مهارت‌های فرزند پروری قسمت دوم "توجه کردن"


مهارت توجه کردن:

منظور ازتوجه کردن در اینجا یعنی توصیف رفتارهای مناسب کودک و در بعضی مواقع تقلید یا تکرار آنچه که کودک انجام می دهد.

با توجه کردن مناسب پدر و مادر موافقت خود را با رفتار مثبتی که کودکشان انجام داده نشان می دهند و کودک متوجه می شود که والدینشان رفتار او را تایید کرده و قبول دارند.


نتایجی که از توجه مناسب بدست آید عبارت است از:

توجه مناسب و به موقع به رفتار های مثبت و مطلوب کودک ، باعث افزایش رفتارهای مثبت کودک می شود.

توجه کردن اگربه درستی انجام گیرد باعث ایجاد یک رابطه مثبت بین والدین وکودکان می شود.


در زمان به کارگیری مهارت توجه کردن چه اقداماتی باید انجام شود؟

1- دقیقا رفتاری را که کودک در حال انجام آن می باشد را بازگو کنید و نشان دهید که حواستان به او هست و درکش می کنید پس هرگاه یک موقعیت مناسب بوجود آمد در کنار کودک قرار بگیرید و با حوصله ودقت به رفتارش توجه کنید از آنجا که توجه کردن به رفتار کودک بسیار شبیه به گزارش مجریان مسابقات ورزشی می باشد که صحنه وقایع را توضیح می دهند شما نیز پس از قرار گرفتن در کنار کودکتان که در حال بازی است دقیقا رفتار او را نگاه کنید و فقط رفتار های او را عینا بازگو کنید مثلازمانی که کودک در حال بازی با مکعب هایش است کنارش بنشینید و بگویید:

تو داری با مکعب های سفید و زرد یک خانه بزرگ درست می کنی حالا پنجره اش را گذاشتی الان میخواهی... یا مثلا تو داری یک توپ قشنگ می کشی الان یک پسر کشیدی و ....

پس دانستیم که توجه کردن به رفتار کودک صرفا نگان کردن یا گفتن اینکه حواسم به توست نمی باشد بلکه باید با آرامش و به دور از عجله و شتاب در کنار او قرار گرفت و به روش بالا رفتار او را بازگو کرد.


2- یک روش دیگر برای توجه کردن تقلید کردن کارهای کودک است می توان در هنگام توجه کردن کنار کودک نشست و کارهای او را عینا تقلید کرد مثلا کشیدن یک نقاشی یا ساختن یک مجسمه با خمیر بازی .

به یاد داشته باشید که باید به طور مداوم و همیشگی از این روش استفاده کرد بکارگیری گاه به گاه در فواصل طولانی باعث بی اثر شدن این روش می گردد.

توجه کردن باعث می شود که به کودک بفهمانیم درکش می کنیم و به او بازخورد مثبت می دهیم.


3- دستور دادن یا دستورالعمل دادن به کودک

در حال توجه به کودک نمی گوییم این را بنویس یا این را بکش و... یعنی در زمان توجه کردن نباید به او چیزی راامر کنیم.


4- پرسیدن سوال از کودک

به هیچ وجه در زمان توجه کردن از کودک سوال پرسیده نشود و فقط رفتار او توصیف شود. مثلا چرا این درخت را اینجا کشیدی؟ یا چرا الان می خواهی این خط را بکشی ؟بگویید : الان داری یک درخت می کشی حالا برگ هایش را کشیدی مداد سبزت را برداشتی.


نکته:

به وقایع عادی و طبیعی که درطول روز برای کودک اتفاق می افتد توجه کنید.

از هر لحظه کوتاه و مناسب برای توجه و تشویق کودک استفاده کنید.


سعی کنید هر زمان کودک رفتار مناسبی انجام داد واز نظر شما مناسب بود موافقت خود را با آن اعلام کرده و بلافاصله او را تشویق کنید مثلا: آفرین لباس هایت را چه خوب مرتب می کنی.معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان