درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

قطع درختان و خانه‌سازی‌های بی‌رویه یکی از دلایل اصلی گرم شدن کره زمین است. معضلی که برخی برای آن راه‌حل جالبی پیدا کرده‌اند.

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

 زندگی در هوای آلوده شهری باعث شده افراد به بیماری جسمی و روانی مبتلا شوند اما برخی معماران راه حلی ابداع کرده‌اند تا هم درختان به حیات خود ادامه دهند هم انسان بتواند از زندگی در طبیعت بهره‌مند شود. این عکس‌ها خلاقیت انسان‌هایی را می‌رساند که توانسته‌اند با درختان همزیستی مسالمت‌آمیز داشته باشند.

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!

درخت‌هایی که جلوی انسان‌ها کم نیاوردند!


منبع :