ساخت نوعیLEDبا قابلیت استفاده درتولید نمایشگرهای با کیفیت بالا

محققان دانشگاه تورنتو کانادا با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیمی موفق به ساخت نوعی LED با قابلیت تولید رنگ سبز خالص و پهنای باند بسیار باریک شدند

ساخت نوعیLEDبا قابلیت استفاده درتولید نمایشگرهای با کیفیت بالا

محققان دانشگاه تورنتو کانادا با استفاده از نقاط کوانتومی کادمیمی موفق به ساخت نوعی LED با قابلیت تولید رنگ سبز خالص و پهنای باند بسیار باریک شدند که می تواند در تولید نمایشگرهای با کیفیت بالا استفاده شود.

چشم انسان به سختی می تواند تفاوت میان سایه رنگ ها را تشخیص دهد بر همین اساس محققان با استفاده از این LED سعی می کنند رنگ خالصی ایجاد و از آن در ساخت نمایشگرهای با کیفیت تر استفاده کنند.

LED ساخته شده با این روش، با ولتاژ 2.1 ولت کار می کند و قادر است محدوده طول موج بسیار باریکی در حدود 12.5 نانومتر ایجاد کند. همچنین رنگ ایجاد شده با این LED بسیار خالص است به طوری که از آن به عنوان خالص ترین رنگ سبز ایجاد شده نام برده می شود. 

محققان این طرح پژوهشی قصد بهبود بیشتر کارایی LED ها را دارند و تلاش می کنند رنگ های دیگر را نیز به صورت خالص با LED ایجاد کنند.