برنامه کلاس های آنلاین

برنامه کلاس های آینده


عادل حسینی

عادل حسینی

مجموعه، الگو و دنباله از ریاضی 1 دهم
جمعه 2 فروردین 1398
ساعت 7:30
عادل حسینی

عادل حسینی

اتحاد و تجزیه از ریاضی و آمار 1 دهم انسانی
جمعه 2 فروردین 1398
ساعت 7:30
محمد جواد محسنی

محمد جواد محسنی

جبر و معادله از ریاضی 1 دهم
جمعه 2 فروردین 1398
ساعت 7:30
امین خرمی

امین خرمی

ویژگی‌های فیزیکی مواد از فیزیک 1 دهم ریاضی
جمعه 2 فروردین 1398
ساعت 10:30
امیر حسین اسلامی

امیر حسین اسلامی

ویژگی‌های فیزیکی مواد ازفیزیک 1 دهم تجربی
جمعه 2 فروردین 1398
ساعت 10:30
وحید دهقان

وحید دهقان

درس اول - روان شناسی:تعریف و روش مورد مطالعه از روانشناسی يازدهم انسانى
جمعه 2 فروردین 1398
ساعت 10:30

جدیدترین کلاس های برگزار شده


عادل حسینی
احتمال غیر هم شانس و احتمال شرطی و احتمال کل ازآمار و احتمال يازدهم
عادل حسینی
علی سلوکی
شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری از شیمی 3
علی سلوکی
عادل حسینی
تعریف مشتق از حسابان2 دوازدهم ریاضی
عادل حسینی
سروش صفا
فتوسنتز در شرایط دشواراز زیست شناسی3
سروش صفا
سروش صفا
چرخه ی کالوین و اثر محیط در فتوسنتز از زیست شناسی3
سروش صفا
سروش صفا
ساختار برگ و واکنش های وابسته به نور از زیست شناسی3
سروش صفا