برای مشاهده برنامه کلاس نوروزی آنلاین بر روی عکس ها کلیک کنید.
بر نامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره اول نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره دوم نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم ریاضی دوره دوم نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره اول نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره دوم نوروز

برنامه کلاس آنلاین چهارم تجربی دوره دوم نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره اول نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره دوم نوروز

بر نامه کلاس آنلاین چهارم انسانی دوره دوم نوروز

فیلم های درسی نوروز
تاریخ ریاضی 1 حسابان رياضي ۲ ریاضی فیزیک و تجربی فیزیک ۱ و آزمایشگاه روان شناسی سوم انسانی زیست شناسی و آزمایشگاه سوم تجربی هندسه 2 اقتصاد دوم انسانی آرايه‌هاي ادبي سوم شیمی ۲ و آزمایشگاه جبر و احتمال منطق سوم
2 فروردین اتحادها دنباله‌های حسابی و هندسی