فیلم درسی از فصل دنباله ها از کلاس چهارم انسانی از مباحث دنباله فیبوناتچی , دنباله حسابی , نسبت طلایی , دنباله هندسی , دنباله مربعی , دنباله مثلثی , دنباله ها و تاریخچه , ترکیبی ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل دنباله ها از گروه چهارم انسانی