• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ترکیب کتاب درسی از کلاس دوازدهم انساني از مباحث آرایه , درک مطلب و مفهوم , املا ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ترکیب کتاب درسی از گروه دوازدهم انساني


  • مدرسان این مبحث