• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل سبک شناسی از کلاس دوازدهم انساني از مباحث درس پانزدهم-نسیم سحر , درس چهاردهم-جدالِ سعدی با مدعی , درس سیزدهم-ایوان مداین , درس دوازدهم-زاغ و مار/داستان خسرو با مرد زشت روی , درس یازدهم-درآمدی بر سبک عراقی/بوی جوی مولیان , درس دهم-میلاد پیغامبر(ص)/جوانی , درس نهم-سبک و سبک شناسی/درآمدی بر سبک خراسانی/وصف ابر , درس بیست و چهارم-نمونه هایی از طنز امروز , درس بیست و سوم-درآمدی بر طنز،هجو و هزل , درس بیست و دوم-عشق و عاشق و معشوق/هر که عاشق تر بود بر بانگ آب , درس بیست و یکم-درآمدی بر عرفان و تصوف , درس بیستم-خط خون/تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما , درس نوزدهم-حماسه چهارده ساله , درس هجدهم-درآمدی بر ادبیات معاصر و ادبیات انقلاب اسلامی/آی آدم ها/مدیر مدرسه/نی محزون , درس هفدهم-درآمدی بر سبک دوره بازگشت/بزم محبت/کی رفته ای ز دل , درس شانزدهم-درآمدی بر سبک هندی/سررشته آمال ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل سبک شناسی از گروه دوازدهم انساني


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث