• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل حکمت متعالیه از کلاس دوازدهم انساني از مباحث فصل یازدهم - مبانی حكمت متعالیه , فصل دهم - صدر‌المتألهین , فصل نهم - جریا‌های فكری عالم اسلام (عرفان و کلام) ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل حکمت متعالیه از گروه دوازدهم انساني


  • فیلم تدریس کامل

  • مدرسان این مبحث