• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل شکل های هندسی از کلاس چهارم دبستان از مباحث مساحت متوازی الاضلاع و مثلث , محیط و مساحت , عمود - موازی , چهار ضلعی ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل شکل های هندسی از گروه چهارم دبستان


  • مدرسان این مبحث