فیلم آموزشی از فصل اندازه گیری از کلاس چهارم دبستان از مباحث زاویه , اندازه گیری زاویه , اندازه گیری طول , اندازه گیری زمان ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اندازه گیری از گروه چهارم دبستان