فیلم درسی از فصل علوم فیزیکی از کلاس ششم دبستان از مباحث ورزش و نیرو (2) , ورزش و نیرو (1) , سفر انرژی , طراحی كنیم و بسازیم ,

مشاهده فیلم های آموزشی از فصل علوم فیزیکی از گروه ششم دبستان