• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها , برقکافت1و NaCl و تهیه فلز سدیم , خوردگی، یك واكنش اكسایش كاهش ناخواسته , برقكافت آب، راهی برای تولید گاز هیدروژن , سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز , انجام واکنش با سفر الکترون , کل فصل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل از گروه دوازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید