• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل توابع و معادلات از کلاس دوازدهم تجربي از مباحث تابع درجه دوم و رابطه بین ضرایب و ریشه ها در آن , تابع وارون , ترکیب توابع , لگاریتم و تابع نمایی طبیعی , معادله مثلثاتی , دنباله ها , رشد و زوال (تابع نمایی) , تابع قدر مطلق , حد دنباله ها , جزء صحیح , تابع صعودی و نزولی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل توابع و معادلات از گروه دوازدهم تجربي


  • فیلم تدریس کامل

  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید