• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل فعل ثلاثی مجرد و مزید 2 از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث تعریب , قواعد - اعراب تقدیری , درک مطلب - تجزیه و ترکیب , ترجمه و مفهوم , قواعد ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل فعل ثلاثی مجرد و مزید 2 از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث