• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل صیغ الافعال از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث تعریب , قواعد - نکره , ترجمه و مفهوم , قواعد ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل صیغ الافعال از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث