• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل جهان باستان از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث سرزمين و مردم ايران قبل از آريايي‌ها , مصر، هديه‌ي نيل , تمدن در ميان دو رود ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جهان باستان از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث