• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل جهان اجتماعی از کلاس دهم علوم انسانى از مباحث درس پنجم - انواع جهان اجتماعی , درس چهارم - پیامدهای جهان اجتماعی , درس اول - جهان اجتماعی و جهان طبیعی , درس دوم - اجزا و لایه های جهان اجتماعی , درس سوم - جهان های اجتماعی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل جهان اجتماعی از گروه دهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث