• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل المبنی للمعلوم و للمجهول از کلاس دهم انسانى از مباحث قواعد - المبني للمعلوم و المبني للمجهول ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل المبنی للمعلوم و للمجهول از گروه دهم انسانى


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید