• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات سفر و زندگی از کلاس دهم تجربي از مباحث درس پنجم: کلاس نقّاشی/روان‌خوانی:پیرمرد چشم ما بود , درس سوم: سفر به بصره/گنج حکمت: گرگ و سگ ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات سفر و زندگی از گروه دهم تجربي


  • مدرسان این مبحث