• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

  • فیلم تدریس کامل

    فیلم درسی از فصل کیهان، زادگاه الفبای هستی از کلاس دهم رياضى از مباحث تبدیل اتم ها به مولكول ها , عنصرها چگونه پدید آمدند , ساختار اتم و رفتار آن , آراییش الکترونی اتم , جرم اتمی عنصرها , طبقه‌‌بندی عنصر ها , کشف ساختار اتم , نور،کلید شناخت جهان , تبدیل اتم ها به یون ها , نشر نور و طیف نشری , شمارش ذره ها از روی جرم آنها , کل فصل , آیا همه اتمهای یک عنصر پایدارند؟ , تكنسیم، نخستنین عنصر ساخت بشر , توزیع الکترون ها در لایه ها و زیر لایه ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل کیهان، زادگاه الفبای هستی از گروه دهم رياضى


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث