• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات غنایی از کلاس دهم رياضى از مباحث درس هفتم: جمال و کمال/شعرخوانی:بوی گل و ریحان‌ها , درس ششم: مهر و وفا/گنج حکمت:حقه راز ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات غنایی از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث