• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات تعلیمی از کلاس دهم رياضى از مباحث درس دوم : از آموختن، ننگ مدار/روان‌خوانی: دیوار , درس یکم: چشمه /گنج حکمت: خلاصه دانش‌ها ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات تعلیمی از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث
کوتاه کننده لینک چی بگیر