• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل قضیه تالس،تشابه و کاربردهای آن از کلاس دهم رياضى از مباحث درس4-کاربردهایی از قضیه تالس و تشابه مثلث‌ها , درس3-تشابه مثلث‌ها , درس1-نسبت و تناسب در هندسه , درس2-قضیه تالس ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل قضیه تالس،تشابه و کاربردهای آن از گروه دهم رياضى


  • خلاصه درس ها

  • مدرسان این مبحث