• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ترمودینامیک از کلاس دهم رياضى از مباحث ماشین‌های گرمایی , چرخه‌ی ترمودینامیکی , برخی از فرآیندهای ترمودینامیکی , انرژی درونی و قانون اول ترمودینامیک , قانون دوم ترمودینامیک و یخچال‌ها , معادله‌ی حالت و فرآیندهای ترمودینامیکی ایستاوار , تبادل انرژی ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ترمودینامیک از گروه دهم رياضى


  • پاورپوینت درسی

  • مدرسان این مبحث