• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات جهان از کلاس دهم رياضى از مباحث درس هجدهم: عظمتِ نگاه/روان خوانی: سه پرسش , درس هفدهم: سپیده دم/گنج حکمت: مزار شاعر ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات جهان از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث
چی بگیر ، راهنمای خرید راهنمای خرید ساعت‌مچی مناسب و انواع ساعت‌های‌مچی هنمای خرید