• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات پایداری از کلاس دهم رياضى از مباحث درس نهم: غرّش شیران/شعرخوانی:باز این چه شورش است , درس هشتم: در سایه سار نخل ولایت/گنج حکمت:دیوار عدل ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات پایداری از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث