• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل ادبیات برون مرزی - مسافر/ ریشه ی پیوند از کلاس دهم رياضى از مباحث آرايه ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل ادبیات برون مرزی - مسافر/ ریشه ی پیوند از گروه دهم رياضى


  • مدرسان این مبحث