• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اَلصِّدْقُ-حِوارٌ، شِاءُ شَيحَةِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث قواعد- جمله بعد از نکره ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اَلصِّدْقُ-حِوارٌ، شِاءُ شَيحَةِ الْهاتِفِ الْجَوّالِ از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث