• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل اِرْحَموا ثَلاثاً از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث قواعد-ترجمه فعل مضارع2 ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل اِرْحَموا ثَلاثاً از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث