• فیلم سه دقیقه ای و کوتاه

    فیلم آموزشی از فصل مَواعِظُ قَیِّمَةٌ-حِوارٌ في سوقِ مَشهَد از کلاس يازدهم علوم انسانى از مباحث قواعد- اسم تفضیل و اسم مکان ,

    مشاهده فیلم های آموزشی از فصل مَواعِظُ قَیِّمَةٌ-حِوارٌ في سوقِ مَشهَد از گروه يازدهم علوم انسانى


  • مدرسان این مبحث